Her vil du finne oversikt over tjenester tilknyttett Helse og omsorg

SLT - koordinator

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse og omsorg

Kommunene i Lindesnesregionen, ved rådmannsutvalget,  ønsker  å styrke arbeidet med å  forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I den sammenheng har  regionen utarbeidet en felles veileder, som er finansiert av Lindesnesrådet. Lindesnesregionens SLT koordinator har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet. I veilederen vises det blant annet til bekymringstegn, hva du skal gjøre hvis du har en bekymring og hvem du skal kontakte. Veilederen er ment for både du som er ansatt i førstelinjetjenesten og du som privatperson.

pdfVeileder radikalisering og voldelig ekstremisme

Varig botilbud for eldre

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse og omsorg

Beliggenhet: Lindesnes Omsorgssenter.

Leder: Une Aas

Solkroken 3 består av omsorgsboliger som er  døgnbemannet. Avdelingen er delt opp i tre grupper med til sammen 24 leiligheter. Disse leilighetene er forbeholdt brukere som har et omfattende behov for pleie og omsorg.

Solkroken 3 er sertifisert som «Livsgledesykehjem». Livsgledearbeidet bygger på 9 spesifikke kriterier. Samarbeidet med pårørende er sentralt for at beboerne skal få den livskvaliteten de har behov for.