Varig botilbud for eldre

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse og omsorg

Beliggenhet: Lindesnes Omsorgssenter.

Leder: Une Aas

Solkroken 3 består av omsorgsboliger som er  døgnbemannet. Avdelingen er delt opp i tre grupper med til sammen 24 leiligheter. Disse leilighetene er forbeholdt brukere som har et omfattende behov for pleie og omsorg.

Solkroken 3 er sertifisert som «Livsgledesykehjem». Livsgledearbeidet bygger på 9 spesifikke kriterier. Samarbeidet med pårørende er sentralt for at beboerne skal få den livskvaliteten de har behov for.