SLT - koordinator

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse og omsorg

Kommunene i Lindesnesregionen, ved rådmannsutvalget,  ønsker  å styrke arbeidet med å  forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I den sammenheng har  regionen utarbeidet en felles veileder, som er finansiert av Lindesnesrådet. Lindesnesregionens SLT koordinator har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet. I veilederen vises det blant annet til bekymringstegn, hva du skal gjøre hvis du har en bekymring og hvem du skal kontakte. Veilederen er ment for både du som er ansatt i førstelinjetjenesten og du som privatperson.

pdfVeileder radikalisering og voldelig ekstremisme