Kommunedekkende hjemmetjenester

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunedekkende hjemmetjenester

Leder for enheten: Nina Egeland Johnsen

 

Beliggenhet: Lindesnes Omsorgssenteret (bilde)


Hovedmål for tjenesten er å yte tjenester til hjemmeboende personer med omfattende og sammensatte tjenestebehov, iht. gitte lover og forskrifter.

Hjemmetjenesten yter hjemmesykepleie, praktisk bistand, praktisk bistand med opplæring , brukerstyrt personlig assistent og hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg.


SØKNAD

Her finner du skjema for å søke om tjenester:

 

KONTAKT

AdressebokikonBesøksadresse: Farmoveien 4, 4520 LINDESNES
 
 
                      Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES
                      Epost:
         
          
Adresse og e-postTlf. resepsjon Lindesnes Omsorgsenter: 38 25 52 00  
Tlf. direkte leder: 38 25 52 10