Avdeling for døgnbemannede omsorgsboliger

Publisert . Sist endret . i kategorien Solkroken 3

Linn Lover

 

 Leder: Linn Løver

Beliggenhet: Lindesnes Omsorgssenter.

Avdeling for døgnbemannede omsorgsboliger består av omsorgsboliger som er  døgnbemannet. Avdelingen er delt opp i tre grupper med til sammen 24 leiligheter. Disse leilighetene er forbeholdt brukere som har et omfattende behov for pleie og omsorg.

Avdeling for døgnbemannede omsorgsboliger er sertifisert som «Livsgledesykehjem». Livsgledearbeidet bygger på 9 spesifikke kriterier. Samarbeidet med pårørende er sentralt for at beboerne skal få den livskvaliteten de har behov for.

 

 

 

SØKNAD

Her finner du skjema for å søke om tjeneste:

 

KONTAKT

Besøksadresse: Farmoveien 4, 4520 LINDESNES
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES

Epost:

Tlf. resepsjon Lindesnes Omsorgsenter: 38 25 52 00