Friluftsrådet - FLIR

Publisert . Sist endret . i kategorien Interkommunale samarbeid

Friluftsrådet for Lindesnesregionen – FLiR, er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, og Åseral. FLiR arbeider for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Lindesnesregionen. Friluftslivet er også viktig i forebyggende og helsefremmende arbeid. FLiR er tilknyttet FL – Friluftsrådenes landsforbund. Vi holder kontor i Åseral som er vår vertskommune.

ÅRSMELDING