Aktivitetshjørnet

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse- og omsorgstaten

 

Du finner oss på Lindesnes Omsorgsenter. Vi har åpent 5 dager i uka og 1 kveld ca. hver annen uke.

HVEM ER VI?

Vi er helt vanlig mennesker som på en eller annen måte har havnet i en situasjon som gjør at vi sliter med å takle hverdagen på en meningsfull måte.

Senteret gir en mulighet til å bryte isolasjon og å trene på å omgås andre mennesker.

Målsetningen til Aktivitetshjørnet er å være med på å bidra til en bedre hverdag for dem som bruker stedet. 

Tillitsvalgte velges fra brukerne, og disse er med på å utvikle tilbudet.

 HJELP TIL SELVHJELP

Aktivitetshjørnet er stedet....

  • der trivsel, deltakelse og medvirkning står øverst
  • der man gir og mottar hjelp til selvhjelp
  • der isolasjon brytes og nye kontakter knyttes
  • der man kan utvikle seg, og strekke seg mot egne mål
  • som kan være en god møteplass
  • der det åpnes for individuelle tilbud og opplegg

KONTAKT

Du kan selv ta kontakt med senteret på telefon: 38 25 51 89 ellr 47 45 19 41

 

Helse- og omsorgsetaten

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse- og omsorgstaten

 

Leder for enheten: Helse- og Omsorgssjef Jon Buestad
Han har kontor på Rådhuset på Vigeland. 

Helse- og omsorgsetaten gir tjenester innen helse, omsorg og sosialfeltet til kommunens innbyggere.

Etaten har en overordnet målsetting om å innrette sitt arbeid slik at det fremmer befolkningens helse i vid forstand og over tid.

Etaten skal gi innbyggerne trygghet for at nødvendige helsetjenester er tilgjengelige på en god måte når det er behov for det.

Samtidig skal arbeidet innrettes slik at det fremmer den enkeltes egenmestring.

AKTUELLE SKJEMA

 SØKNADSSKJEMA

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du trenger å komme i kontakt med hjemmesykepleien, avdelinger på Lindesnes Omsorgssenter eller andre i etaten, kan du ringe resepsjonen på Omsorgssenteret på tlf 382 55 200. Utenom kontortid kan du ringe Avdeling for rehabilitering og korttidsopphold på tlf 382 55 173.

Besøksadresse: Farmoveien 4, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes
 
Telefon: 38 25 52 00   Fax: 38 25 52 01
Epost: