Startlån

Publisert . Sist endret . i kategorien Servicekontor

For noen kan det være vanskelig å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Startlån tildeles etter behovsprøving.

Sjekk om du er i målgruppen for startlån her http://www.husbanken.no/startlaan/hvem-kan-faa/#barn

Søk elektronisk her http://www.husbanken.no/startlaan/hvordan-soeke/#esoknad

KONTAKT

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å søke, ta kontakt med Servicekontoret på telefon 38 25 51 00 eller på Epost:

Bostøtte

Publisert . Sist endret . i kategorien Servicekontor

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøttekontoret er i Servicekontoret i Lindesnes Rådhus. Du finner oss i  Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Lindesnes kommune, Postboks 183, 4524 Lindesnes, e-post:

Telefon: 38 25 51 00

Kontaktperson: Margrethe Engeland


Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte
Hvhus du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no . Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.


Regelverk

Servicekontor

Publisert . Sist endret . i kategorien Servicekontor

 

På Servicekontoret kan du:

• Spørre om alt
• Få svar enten der og da, eller få hjelp til hvordan du skal gå fram vider
• Få avtale med rette vedkommende
• Her finner du alt av søknadsskjemaer og brosjyrerer for kommunale og en del statlige tjenester

De ansatte på Servicekontoret vil kunne gi deg korrekt informasjon, veiledning evt.behandling av de spørsmål du har behov for hjelp til.

Post, arkiv og politisk sekretariat er organisert under Servicekontoret

AKTUELLE LENKER

POSTLISTER

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER

SKJEMA OG DOKUMENTER 

STARTLÅN

KONTAKTINFORMASJON

Enhetsleder: Karina H. Larsen

Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

Telefon: 38 25 51 00
Epost: