Flyktningkontor

Publisert . Sist endret . i kategorien Flyktningkontor

 

Ved flyktningkontoret hjelper vi med bosetting og andre tiltak for flyktninger som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge,og som har fått Lindesnes som bosettingskommune.

Det er kommunestyret som fatter vedtak på om kommunen skal bosette flyktninger. Dette blir gjort etter anmodning fra UDI. Det er bare de 5 første årene etter bosetting som denne gruppen anses som flyktning. Deretter blir de ansett som enhver annen innbygger.

Flyktningkontorets oppgaver:

•Legge forholdene til rette for god bosetting i Lindesnes kommune
•Tilrettelegging for etablering innenfor fastsatte økonomiske rammer
•Hjelpe til med plassering av barn i norsk skole, barnehage og evt. SFO (skolefritidsordning)
•Voksne har rett og plikt til norskopplæring og samfunnsfag
•være kontaktperson i kommunen for flyktninger
•Introduksjonsordning: Kommunenes arbeid med nyankomne innvandrere for å styrke brukergruppens mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske uavhengighet

KONTAKTINFORMASJON

Enhetsleder: Janet Michaelsen

Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

Telefon: 38 25 51 00
Epost: