Økonomiavdeling

Publisert . Sist endret . i kategorien Økonomiavdeling

 

Avdelingens hovedoppgaver:

• Regnskap og budsjett
• Innfordring av kommunale krav
• Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift
• Lønn/sykepenger
• Arbeidsgiverkontroll

Ved økonomiavdelingen er det til sammen 5,4 årsverk. I tillegg holder også den interkommunale regnskapskontrollen og kommunerevisjonen til her.

Økonomiavdelingen innfordrer skatter og avgifter for Staten, Fylket og Kommunen.

Det er ulike lover, forskrifter og vedtekter som regulerer de ulike innfordringsrutinene. Ved innbetalinger eller forespørsler må en derfor alltid angi skatte- eller avgiftstype.

ANSATTE

Økonomisjef: Elin Rugland Falkum

Skatteoppkrever: Sissel Holte

Lønningsansvarlig: Grethe Aarrestad , Cecilie Smalås

Regnskap. Bjørg T. Steinsund, Silje Støle

Revisor: Kommunerevisjonen Vest

KONTAKTINFORMASJON

Enhetsleder: Elin Rugland Falkum

Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

Telefon: 38 25 51 00
Epost: