Personalavdeling

Publisert . Sist endret . i kategorien Personalavdeling

 

Personalsjefen er opptatt av å støtte, veilede, gi råd og bistå virksomhetene, rådmannsnivå og politikere raskt og effektivt.

Våre oppgaver vil blant annet være :

• Gi støtte og råd til virksomhetene i personalspørsmål, tariff og avtaleverk
• Arbeide med overordnede arbeidsgiveroppgaver, revidere handlingsplaner, internkontrollsystemer, personalhåndbok
• Virksomhetsutvikling og organisasjonsutvikling ved å drive og bistå i prosjekter
• Videreføre samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten
• Utvikle nye styringsredskaper med bruker - og medarbeidertilbakemeldinger
• Drive kompetanseutvikling og opplæring
• Ha ansvar for alle lønnsforhandlingene

Personalavdelingen vil følge opp :

• Arbeidsmiljøutvalget
• Administrasjonsutvalg Rektormøter
• Pleie - og omsorgsledermøter
• AKAN - utvalg
• Kvalitetsutvalg for helse - og sosiale tjenester
• Attføringsutvalg

 

KONTAKTINFORMASJON

Fungerende personalsjef: Heidi Stallemo Hæåk

Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

Telefon: 38 25 51 00
Epost: