Avdeling for psykisk helse og rus

Publisert . Sist endret . i kategorien Avdeling for psykisk helse og rus

 

bilde Tove

 

Leder av enhet: Tove Glomsaker 

tegning glade folk

 

 

 

 

 

På avdeling for psykisk helse og rus arbeider 6 helsefagarbeidere med fagbakgrunn som Psykolog, sykepleier, vernepleier, sosionom og veileder innenfor rus og avhengighet. Avdelingen yter tjenester til innbyggere i alle aldre; barn/ungdom, voksne og familier. Det tilbys behandling og veiledning gjennom samtaler enkeltvis eller i nettverk og grupper, hjemme eller på kontor.

  
Noe av hva vi kan tilby er:
Bruk av kognitiv terapi til, i behandling av lettere psykiske lidelse, som:
- Angst og depresjon

- Stress og belastninger
- Fødselsdepresjon
- Livskriser

Bruk av dialogiske samtaler i nettverk. Deltar i nettverksmøter med familie. Hjelp til samspill, og dårlig kommunikasjon i relasjon
Bruk av Addiktologi i forbindelse med avhengigheter til rus, spill, kriminalitet eller andre bindinger som gjør det vanskelig å mestre
Bruk av MI. Motiverende samtaler ved endringsarbeid. F.eks. hjelp til endring av livsstil
Bruk av etisk refleksjon. Identifisere og reflektere over etiske dilemmaer og utfordringer

TILBUD FOR BARN, UNGE OG FORELDRE

Foreldre, lærere, helsesøster etc. kan kontakte oss.

Det som vi kan tilby er:
- Samtaler med barn og unge som sliter med vanskelige tanker og følelser
- Veiledning av foreldre som av ulike grunner trenger råd og hjelp med hvordan de kan støtte og oppdra sine barn på en god og trygg måte
- Kurs for foreldre i "Trygghetssirkelen", et tilknytningsbasert foreldreveiledningsprogram
- Mestringsgruppe for elever på Lindesnes ungdomsskole som strever med ulike typer engstelse
- «Kjærlighet og Grenser" (Rusmiddelforebyggende program) i samarbeid med Lindesnes Ungdomsskole

Vi samarbeider med andre relevante etater i enkeltsaker og i ulike samarbeidsfora.

ANDRE TILBUD

Vi har også et veldig bra tilbud ved Aktivitetshjørnet – mer informasjon finner dere i BROSJYREN Tlf.: 47451941.

Det er også et ukentlig aktivitetstilbud til mennesker med rusavhengighet. Dette er i samarbeid med kirken, frivillighetssentralen og kommunen.

SØKNAD

Du kan ta direkte kontakt eller via en henvisning fra lege. Tjenesten er gratis.

 

KONTAKT

Du finner oss i Rådhusveien 9, Rådhuset, første etasje. Vi er her alle hverdager fra kl. 08.00- 15.30

Postadresse: Psykisk helse/rus, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES
Telefon: 38 25 51 00
Epost:

 

LINKER:

Nasjonale faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse- ROP lidelser lansert.

Frivillige organisasjoner:

Anonyme Alkoholikere (AA)

www.anonymealkoholikere.no

Anonyme Narkomane (NA)

www.nanorge.org

Familie/ pårørende (Al-Anon)

http://al-anon.org/norway/

Spill avhengighet (GA)

www.ganorge.no

Hjelp til hjelp

.