Barnevern Sør

Publisert . Sist endret . i kategorien Barnevern Sør

Leder for enheten: Hilde Bjørkeland
Beliggenhet: Marnaveien 33, 3.etg, Mandal
Telefon: 38 27 30 00

 Lindesnes kommune har etablert felles barneverntjeneste under navnet Barnevern Sør. Dette er et samarbeid mellom kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral.

Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Mandal kommune som vertskommune.

Mer informasjon om kontoret fås ved henvendelse til kontoret i tredje etasje i Amfisenteret i Øvrebyen.

MER INFORMASJON

Mer informasjon om BARNEVERN