Helsestasjon

Publisert . Sist endret . i kategorien Helsestasjon

Helsesøster Martha Telhaug
Beliggenhet: Rådhusets 1.etasje

Ved helsestasjonen jobber 2 helsesøstre, familiekonsulent, jordmor og lege.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten gir tilbud til familier med barn 0-20 år. Her gis tilbud om kontroller, veiledning, vaksinering og annen oppfølging familier måtte ha behov for. Helsestasjonen samarbeider med skolene i kommunen. Familiekonsulenten tilbyr barn, unge og deres familier veiledning. Dette er et lavterskel tilbud og hver enkelt kan ta direkte kontakt ved behov.

Jordmor driver svangerskapsomsorg, og følger nye barn og deres familier mot en god og trygg start. Det holdes jevnlig fødselsforberedende kurs og "barselssamlinger" for de som nettopp har født.

Skolelege 3 timer i uka: Heidi Syvertsen

Helsestasjonslege 4 timer i uken: Christina Masson

BARNEKONTAKTER

KONTAKT

Rådhusveien 9
4520 LINDESNES
Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES

Adresse og e-postTelefon sentralbord: 38 25 51 00        Helsestasjon: 948 78 717

MER INFORMASJON

Her finner du mer informasjon om Barnevern

Hjelpenummer for barn og unge pdfhjelpenummer barn og unge

HELSESØSTRE

  • Marta Telhaug
  • Silje Askildsen
  • Heidi Andersen
  • Heidi Helliesen Fedog

JORDMØDRE

  • Karin Marie Bjørnestad
  • Silje Henriksen

SKOLELEGE: Heidi Syvertsen

HELSESTASJONSLEGE: Christina Masson

FAMILIEKONSULENT: Carina Ariansen

SEKRETÆR:  Kristin Andersen