Kontor for saksbehandling og koordinering

Publisert . Sist endret . i kategorien Kontor for saksbehandling og koordinering

Kontor for saksbehandling og koordinering har følgende oppgaver: 

Saksbehandling av alle søknader om helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer 

  • Mottak og registrering av søknader
  • Innhenting av supplerende opplysninger, inkludert hjemmebesøk
  • Utarbeidelse av vedtak
  • Eventuell klagebehandling
  • Evaluering av vedtak

Koordinering av tiltak innen habilitering og rehabilitering (koordinerende enhet). 

KONTAKT

Kontoret holder til på Lindesnes Omsorgssenter, Farmoveien 4, 4524 Lindesnes. Du kan kontakte dem på telefon 38 25 52 00. 

Mer informasjon hos koordinerende enheter på sykehuset og i kommunene på Agder

SØKNAD

Det er et felles søknadsskjema for alle helse- og omsorgstjenester