Solkroa bo og avlastning

Publisert . Sist endret . i kategorien Solkroa bo og avlastning

Bilde daglig leder SolkroaGahre

Leder: Marry-Anne Vinnem

SOLKROA/GAHRE BO – OG AVLASTNING er et kommunalt botilbud for personer med funksjonsnedsettelse .

Leilighetene ligger sentralt på Vigeland, med unntak av 2 som ligger på Gahremoen. Beboerne får tjenester fra flerfaglig personale etter behov.

Nettverksbygging og brukermedvirkning står i fokus.

 

SOLKROA AVLASTNING er et tilbud til foresatte som har behov for å få avlastning når de har barn eller unge med funksjonsnedsettelse boende hjemme.

Avlastningen er en institusjon hvor vi har 3 plasser. Vi har heldøgnstjeneste.

Solkroa

SØKNAD

Her finner du skjema for å søke om tjeneste:

 

KONTAKT

AdressebokikonBesøksadresse: Farmoveien 4, 4520 LINDESNES
 
                  Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES
                 Epost:
         
          
Adresse og e-postTlf. resepsjon Lindesnes Omsorgsenter: 38 25 52 00  
Tlf. direkte leder: 38 25 33 22