Tre & Tekstil

Publisert . Sist endret . i kategorien Tre &Tekstil

Leder for enhet for Helse og habilitering: Karina Hommen

Daglig leder: Gunn Høyland
Beliggenhet: Hestehaven industriområde

Tre & Tekstil er et kommunalt tiltak med tilrettelagt arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming. Arbeidssenteret har basis i en bedriftsmessig tankegang og er beliggende i Hestehaven industriområde.

Tre & Tekstil har en forretningside som baserer seg på at mennesker med psykisk utviklingshemming og funksjonsfriske – i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn. Det skal være et overordnet mål at den produksjon som skjer ved Tre & Tekstil skal være etterspurt av samfunnet.

Dette innebærer at de varer og tjenester som skapes ved Tre & Tekstil dekker et behov i markedet, og at de måtte produseres et annet sted dersom ikke Tre & Tekstil utførte jobben.

Alle arbeidssituasjoner har tatt hensyn til den enkeltes muligheter og er tilrettelagt ut fra dette. Begrensninger er søkt løst ved spesiell tilretteleggelse av hjelpemidler for å mestre arbeidsoppgavene. Det fokuseres på hva den enkelte kan i stedet for å se på den enkeltes begrensninger. Dette skaper en helt annen, og positiv innfallsvinkel. Skifte mellom arbeidsoppgaver og tid for annen trivselskapende aktivitet må sikres. Dette skjer gjennom å vektlegge jobbrotasjon, samt velferdstiltak, med mål å ha en bedrift hvor man innenfor helse, miljø og sikkerhet sikrer viktigheten av å ha god bedriftskultur med et godt psykososialt arbeidsmiljø.

KONTAKT

Beøksadresse: Hestehaven 1, 4520 Lindesnes

Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

E-post:

Telefon: 38 25 73 70 Telefaks: 38 25 73 71