Helse- og omsorgsetaten

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse- og omsorgstaten

 

Leder for enheten: Helse- og Omsorgssjef Jon Buestad
Han har kontor på Rådhuset på Vigeland. 

Helse- og omsorgsetaten gir tjenester innen helse, omsorg og sosialfeltet til kommunens innbyggere.

Etaten har en overordnet målsetting om å innrette sitt arbeid slik at det fremmer befolkningens helse i vid forstand og over tid.

Etaten skal gi innbyggerne trygghet for at nødvendige helsetjenester er tilgjengelige på en god måte når det er behov for det.

Samtidig skal arbeidet innrettes slik at det fremmer den enkeltes egenmestring.

AKTUELLE SKJEMA

 SØKNADSSKJEMA

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du trenger å komme i kontakt med hjemmesykepleien, avdelinger på Lindesnes Omsorgssenter eller andre i etaten, kan du ringe resepsjonen på Omsorgssenteret på tlf 382 55 200. Utenom kontortid kan du ringe Avdeling for rehabilitering og korttidsopphold på tlf 382 55 173.

Besøksadresse: Farmoveien 4, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes
 
Telefon: 38 25 52 00   Fax: 38 25 52 01
Epost: