Oppvekst- og kulturetaten

Publisert . Sist endret . i kategorien Oppvekst- og kulturetaten

 

Leder for enheten: Oppvekst- og kultursjef Lena V. Wilhelmsen
Personal- og skolefaglig konsulent: Kari Haaland Wichne (fra 1. oktober 2016)

Oppvekst- og kulturkontoret er opptatt av å støtte, veilede, gi råd og bistå virksomhetene, rådmannsnivå og politikerne raskt og effektivt.

OPPGAVER

Gi støtte og råd i ledelse, faglig, administrativt, personalarbeid, samarbeid, utvikling og økonomisk for barnehagene, skolene og kulturen i kommunen. Arbeide med overordnede arbeidsgiveroppgaver og delta aktivt i ledergruppen. Virksomhetsutvikling og organisasjonsutvikling ved å drive og bistå i prosjekter. Delta i regionalt samarbeid i Lindesnesregionen både for skolefaglige og barnehagefaglige. Sørge for opplæring og kompetanseutvikling i etaten. Overordnet ansvar for økonomi og ansettelser. Bidra til god dialog og samarbeid mellom administrasjonen og de politiske nivå. Oppvekst- og kulturstyret er det faglige politiske nivå for Oppvekst- og kulturetaten. Fokus på tverrfaglig samarbeid i kommunen og interkommunalt. Samarbeide med Fylkesmannen både faglig, økonomisk og juridisk. Gi informasjon og svare på henvendelser fra brukere. Overordnet ansvar for spesialundervisning og skoleskyss.

Oppvekst- og kulturkontoret vil følge opp:

Oppvekst- og kulturstyret
Beredtskap
IKT-utvalget
IKT-koordinatorgruppen
Fagmøte barnehage
Fagmøte skole Fagmøte kultur
Regionale samarbeidsmøter

AKTUELLE LENKER

BARNEKONTAKTER

SKJEMA OG DOKUMENTER- SKOLE OG UTDANNING

SKJEMA OG DOKUMENTER - KULTUR, IDRETT OG FRITID

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYR

Regelverk for skole og opplæring: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/

Nullmobbing: http://www.udir.no/nullmobbing/

Ekskludering, rasisme og antidemokratiske holdninger: http://www.hlsenteret.no/undervisning/dembra/index.html

Makspris barnehage: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

  

KONTAKTINFORMASJON

Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes
 
Telefon: 38 25 51 00
Epost: