Barnas Naturbarnehage

Publisert . Sist endret . i kategorien Barnas Naturbarnehage

Beliggenhet: Svennevik, Spangereid

Styrer for enheten: Signe Lindstrand
Epost:  Tlf: 948 16 405

Enhetsleder: Anne O. Jørgensen
Epost: Tlf: 906 94 846
 
Ansvarlig SFO: Inger Therese Osestad

Barnas Naturbarnehage er en privateid barnehage, som ble startet høsten 2012. Naturbarnehagen er godkjent for 12 plasser for barn i alderen 0- 5 år. Hovedbasen vår ligger på "Gamlehaugen" på Svennevik, med skogen og Barnas Dyrepark som nærmeste nabo. Vi har flere flotte turområder, men vi har blant annet en base med gapahuk og bålplass i et flott skogsholdt, som gir barna motoriske utfordringer.

Våre satsningsområder i 2015-2016 er fysisk aktivitet, natur, miljø og teknikk, samt matematikk og språklig kompetanse.

Naturbarnehagens visjon er: "Et trygt sted å være, et godt sted å lære."

Barnehagen har også SFO avdeling, med 15 godkjente plasser. Vi tilbyr også gratis frukt hver dag, både i barnehagen og på SFO.

Prisoversikt for Barnas Naturbarnehage pr 01.01.2016:

1 dag kr.   531,-
2 dager   "   1062.-
3 dager "    1593.- 
4 dager "    2124.- 
5 dager "    2655,-

Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn.

Søknadsskjema for redusert betaling, inntekt under kr. 473 000 og/eller gratis kjernetid for 4 og 5 åringer med inntekt under kr. 405 000 kan gjøres ved å sende inn Søknad om redusert betaling – Lindesnes kommune sin hjemmeside.

Opptakskriterier:

  1. Barn med spesielle behov
  2. Søsken av barn som allerede går i barnehagen
  3. Personalbarn
  4. Eldste barn har fortrinnsrett

Barnas Naturbarnehage vil til enhver tid tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning.

SØKNAD

Her finner du lenke til SKJEMA OG DOKUMENTER som ligger på kommunen hjemmeside.