Kulturkontoret

Publisert . Sist endret . i kategorien Kulturavdelingen

Det overordnete målet er å legge tilrette for og stimulere til aktivitet, deltakelse og opplevelse for alle i bygda, samt profilere kultur som en viktig trivselsfaktor i en god bokommune. I dette ligger å være tilgjengelig og støtte opp om det frivillige livet i Lindesnes.

Kulturkontoret vil;

    • Samarbeide med organisasjoner og enkeltpersoner som jobber med kultur.
    • Søke å veilede/støtte organisasjonerog enkeltpersoner med å gjennomføre kulturtiltak.
    • Medvirke til at innbyggerne blir aktive deltagere i kommunens kulturtilbud.
    • Utvikle begrepet 'Kultur & Næring i hånd'.
    • Medvirke til å ta vare på kommunens særpreg i form av gamle bygningsmiljøer og kulturminner.

Kulturkalender, skjema og dokumenter