Voksenopplæring

Publisert . Sist endret . i kategorien Voksenopplæring

Lindesnes kommune kjøper skoleplasser for voksenopplæring fra Kvalifiseringsenheten i Mandal.

 • Rektor ved Kvalifiseringsenheten, tlf. 38273150
 • Ansvarlig i Lindesnes: Oppvekst- og kultursjef, tlf 38255100
 • Flyktningkontoret i Lindesnes, tlf. 38255100

Det kan søkes om voksenopplæring for:

De som har mangelfull grunnskoleopplæring og trenger vitnemål.

Voksne som trenger spesialundervisning på grunnskolens område.

De som trenger opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

For søknadsskjema gå direkte til nettsiden for Kvalifiseringsenheten i Mandal: Kvalifiseringsenheten i Mandal.

Kan også fås ved henvendelse til Kvalifiseringsenheten, Øksa 18, Mandal: Tlf. 38 27 31 50

Sendes innen 15.04 hvert år til: Kvalifiseringsenheten, Serviceboks 905, 4509 Mandal  

Avtale mellom Lindesnes kommune og Kvalifiseringsenheten i Mandal kommune:

 • Kvalifiseringsenheten sender brev til elever som kommer på NIR - listene med tilbud om undervisning
 • Kvalifiseringsenheten skriver vedtak etter individuell samtale/plan og har et forsvarlig system for vedtakene. Egen fullmakts avtale foreligger.
 • Elevene får 17 timer per uke, fire dager i uka, med forbehold om endring i ytelse fra staten.
 • Elever med rett og plikt får femti timer samfunnsfagsundervisning
 • Kvalifiseringsenheten melder elever opp til norskprøve to eller tre, etter nivå
 • Elever som følger undervisningen i Innføringsklassen betales med den offentlige satsen som bestemmes av Utdanningsdirektoratet. Satsen for 2013 er 7545,00 per måned i 10 måneder per år. Nærskolen skriver vedtak om særskiltnorsk til eleven.
 • Elever som har behov for grunnskoleeksamen får et tilbud om fem eksamensfag. Satsen for 2013 er 7545,00 per måned 10 måneder per år.
 • Hjemstedskommunen må betale skyssutgifter for elever som har rett til fri skyss.
 • Kvalifiseringsenheten sender halvårsregning med a-konto krav i juni etter fastsatte beløp (år 1, kvartal 1, 2,3 og 4, og år 2, 3) for de elevene som er elever ved skolen. Oppgjør for elever som har fulgt undervisningen i Innføringsklassen.
 • Betaling for spesialundervisningselever beregnes ut fra antall elever og undervisningstimer de får vedtak om. Kvalifiseringsenheten har prosedyrer for inntak av elever til spesialundervisning. Sakkyndig vurderinger skrives av Kompetansesenter Sør v/PP-tjenesten.

Informasjon og veileder om spesialundervisning for voksne: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/