Byggesak

Publisert . Sist endret . i kategorien Byggesak


Det er kommunens oppgave er å behandle byggesøknader etter Plan og bygningsloven.

INFORMASJON OM BYGGEREGLER

På sidene til Direktoratet for Byggkvalitet kan du finne mer informasjon om bygging.

Her ligger blant annet informasjon om Hva du kan bygge uten å søke

På sidene ligger nå en oppdatert veiviser som viser deg "Hvor stort kan du bygge". Her finner du hjelp til å finne utnyttelsesgraden på tomta.

 SKJEMAER

 SKJEMA OG DOKUMENTER

KART

På kommunens kartløsning Kommunekart  kan du gå inn å finne en oversikt over eiendommen din.

GEBYRER

Her finner du informasjon om hva du må betale for å få behandlet en byggesøknad:

KONTAKTINFORMASJON

Enhetsleder: Kjersti Skiple Verdal, tlf: 38 25 33 60

Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

Telefon: 38 25 51 00 Epost: