Kommuneplan

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommuneplan


Kommuneplanen består samlet av samfunnsdel, kartdel(arealdel) og økonomiplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan, og skal gi styringssignaler for all kommunal planlegging og forvaltning.

I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal kommuneplanen ha en tidshorisont på 12 år, men den skal tas opp til revisjon minst en gang i hver kommunestyreperiode. Avdelingen er ansvarlig prosessveileder og sekretariat for kommuneplanutvalget.

KOMMUNEPLAN 2011 - 2022, kart og dokumenter  

KONTAKTINFORMASJON

Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes
 
Telefon: 38 25 51 00
Epost: