Miljø

Publisert . Sist endret . i kategorien Miljø

 

Avdelingen har følgende ansvarsområder:

  • Utbygging og drift av skjærgårdsparken
  • Erverv og drift av offentlige friområder
  • Forvaltning av Audnavassdraget
  • Biologisk mangfold
  • Områder vernet etter naturvernloven
  • Deler av lov om forurensing (private søppelfyllinger m.m.)
  • Utredninger, og høringsorgan for andre, i natur- og miljørelaterte saker 

KONTAKTINFORMASJON

Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes
Postadresse: Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

Telefon: 38 25 51 00
Epost: