Vei, vann og avløp

Publisert . Sist endret . i kategorien Vei, vann, avløp, bygg, havn

Lindesnes Kommune har tre vannrenseanlegg som forsyner ca. 40 % av kommunens innbyggere med drikkevann av god kvalitet. Hovedplan vann og avløp ble vedtatt i oktober 2014. Denne planen, med dens handlingsplan er et styringsverktøy for videre vannforsynings- og avløpshåndteringsutvikling i kommunen.

Tarvann vannverk sto ferdig i 2001 og forsyner området mellom Vigeland og Ramsland og i tillegg Egeland boligområde. Tarvannet vannverk behandler vann i et moderne sandfilteranlegg i tillegg til UV. Legemiddelbedriften GE Health forsynes også med vann fra dette anlegget. Vigmostad vannrenseanlegg forsyner befolkningen i Vigmostad med vann fra to grunnvannsbrønner.

Lindesnes Kommune har tre avløpsrenseanlegg i tillegg til 30 pumpestasjoner.

Vakttelefon for vann og avløp: Etter arbeidstid og i helger: 97 68 62 65
Denne telefonen mottar samtaler men kan ikke motta SMS eller MMS 

Lindesnes Kommune har ca.110 kilometermed kommunale veger. 100 av disse er grusveger, resten har fast dekke.

Det kommunale veglyset i Lindesnes består av godt og vel 1200 punkter. Reparasjon av vei- og gatelys blir gjennomført på planlagte reperasjonsrunder.

Feil på gate- og veilys meldes til Servicekontoret, 38 25 51 00.

 

Kommunen har nå innført TELEFONVARSLING AV INNBYGGERE

Informasjonsark om SMS-varsling

Her finner du aktuelle SKJEMA OG DOKUMENTER

 

KONTAKT

 Rådhusveien 9. 4520 LINDESNES
 Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES, Epost: post

Adresse og e-postSentralbord: 38 25 51 00