Pryo-uke

Publisert i Pryo-uke

lus logo100

Informasjon til hjemmet

Praktisk yrkesorientering 

Som et ledd i yrkesorienteringa skal elevene i 9.klasse forsøke seg i arbeidslivet i en uke. Utplasseringen har til hensikt å gi elevene et inntrykk av forholdene på en arbeidsplass. De får selv velge et yrke og utplasseringssted.

Elever som trenger det vil få utlevert busskort eller på annen måte få refundert utgifter i forb. med transport. Eleven bør følge vanlig arbeidstid så langt det er  mulig pga skyss. Skolen har ansvaret for eleven under utplasseringen og vil besøke arbeidsstedet en eller flere ganger. Elevene er forsikret gjennom skolens forsikringsordning. (Yrkesskadetrygden.)

Elevene skal ikke ha lønn under utplasseringen. Arbeidsgiverne vil bli orientert om dette. Vi vil be foreldre/foresatte gi melding om fravær direkte til arbeidsgiver og til skolen.

Til elever og foresatte

o Elevene bør, noen dager før utplasseringen, ta kontakt med arbeidsstedet for å avtale tid for fremmøte, arbeidstid, arbeidsantrekk og lignende praktiske ting.

o Skulle det være spørsmål eller merknader til utplasseringen, ber vi om at det blir tatt kontakt med skolen.

o Siden det er skolen som har ansvar for elevene under utplasseringen, skal alle arbeidsgivere få en formell henvendelse fraskolen. Det gjelder også dersom elever som får alternativ opplæring i bedrift og ønsker å ha ”arbeidsuka” på samme arbeidsplass. Men det er helt i orden at elever benytter seg av venner og kjente til å ordne seg en plass. Vær da nøye med å gi tilbakemelding på skjemaet slik at også disse arbeidsgiverne får en
henvendelse fra skolen

Vi håper at prosjektuka før jul har gitt elevene kunnskap og gjort dem nysgjerrige på yrker som de kan tenke seg å prøve ut i ei arbeidsuke

Klikk på fanen "skjemaer" for å finne utfyllingsskjema for eleven om valg og ønske av yrke. 

 

 

Utskrift