VGO-dagene

Publisert i VGO-dagene

10.trinn

VGO – dagen 10.trinn

Skoledag på videregående skoler
De fleste 10.klassingene fra ungdomsskolene i Lindesnes-regionen skal hospitere på Mandal Videregående Skole denne skoledagen. Noen elever skal til Lyngdal, Søgne, Vågsbygd og Kr.sand. Opplegget er en del av faget UTDANNINGSVALG. Målet for denne dagen er at elevene skal bli bedre
kjent med videregående skole og utdanningsprogrammene der, slik at de har kunnskaper nok til å gjøre et rett valg av program innen søknadsfristen 1.mars.

Dagen blir slik:
10. klassingene fra de fire ungdomsskolene går på videregående skole istedenfor på ungdomsskolen denne dagen. Skoledagen varer fra 08.00 – 13.40. Vi ønsker at så mange som mulig av elevene tar seg fram til Mandal videregående skole denne dagen uten å bruke buss, men skysselever fra Blomdalen- og Vassmyra u-skole samt alle elever fra Lindesnes og Marnardal benytter bussene til videregående skole, slik at de møter i kantina kl 0800. Hjem kan skysselevene ta ordinær buss kl.14.00.(Denne må de betale for selv), eller vente på gratis skolebuss kl 15:00. Sørlandsruta har fått beskjed. Kontaktlærer fra ungdomsskolen krysser av for at eleven har møtt. Etter en kort velkomsthilsen, ropes gruppene opp og går med sin lærer fra vid.sk. til de ulike klasserom/verksted. Elevene får nå informasjon om det valgte utdanningsprogram samt at de får være med på ulike aktiviteter utover
dagen.

Oppførsels- og ordensreglementet fra u.skolen gjelder denne dagen også, røyking er ikke lov!

Alle ungdomsskoleelevene har valgt 2 ulike programområder som de ønsker å fordype seg i. Mandal vgs kan tilby 9 av de 13 utdanningsprogrammene. De elevene som skal på musikk, dans, drama, naturbruk, studiespesialiserende KVS, media/kommunikasjon og kunst,design og arkitektur KDA får egen informasjon. Vi har prøvd å få det til slik at alle elever skal ha fått oppfylt begge valgene sine i løpet av 9. og 10 klasse. Lista over hvilket utdanningsprogram de har kommet inn på er levert til kontaktlærer. Gruppeinndelingen settes opp på oppslagstavla.

NB:
 Alle elever må ta med seg skrivesaker.
 Alle elever som skal på restaurant og matfag må ha med seg forkle og hodeplagg.
 Alle elever som skal på bygg og anleggsteknikk må ha på seg vernesko og arbeidstøy
+ ta med hammer. DERE MÅ SKAFFE VERNESKO SELV!
 Alle elever som skal på Teknikk og Industriell produksjon må ha på seg vernesko og arbeidstøy. DERE MÅ SKAFFE VERNESKO SELV!
 Alle elever som skal på musikk tar med seg hovedinstrument (hvis det går an).
 Alle elever på Idrettsfag må ha med seg treningstøy og sko.

Elever som skal utenbys, legger ut for bussbillett og får pengene refundert ved visning av billett.

9.trinn

VGO – dagen 9.trinn

Skoledag på Mandal videregående skole

Alle 9.klassinger fra alle ungdomsskolene i Lindesnes-regionen skal hospitere på Mandal Videregående Skole hele denne skoledagen. Opplegget er en del av faget UTDANNINGSVALG. Målet for denne dagen er at elevene skal bli bedre kjent med videregående skole og utdanningsprogrammene der, slik at de har større muligheter til å velge riktig senere. 


Opplegget er slik:

9. klassene fra de fire ungdomsskolene går på videregående skole istedenfor på ungdomsskolen denne dagen. Skoledagen varer fra 08.00 – 13.40 (dvs tre økter). Vi ønsker at så mange som mulig av elevene tar seg fram til Mandal videregående skole denne dagen uten å bruke buss, men skysselever fra Blomdalen- og Vassmyra u-skole samt alle elever fra Lindesnes og Marnardal benytter bussene til videregående skole, slik at de møter i kantina kl 0800. Hjem kan skyss-elevene ta ordinær buss kl.14.00.(Denne må de betale for selv), eller vente på gratis vgs-skolebuss kl 15:00. Sørlandsruta har fått beskjed, men elevene må ha med seg utlevert engangsbusskort.

Kontaktlærer fra ungdomsskolen krysser av for at eleven har møtt. Etter en kort velkomsthilsen, ropes gruppene opp og går med sin lærer fra vid.sk. til de ulike klasserom/verksted. Elevene får nå informasjon om det valgte utdanningsprogram samt at de får være med på ulike aktiviteter utover dagen.

Oppførsels- og ordensreglementet fra u.skolen gjelder denne dagen også, røyking/snus er ikke lov!

Ungdomsskoleelevene har valgt 2 ulike programområder som de ønsker å fordype seg i. Mandal vgs kan tilby 9 av de 13 utdanningsprogrammene og elevene velger et av disse i 9.klasse.

Vi forsøker å få det til slik at alle elever skal ha fått oppfylt begge valgene sine i løpet av 9. og 10 klasse. Lista over hvilket utdanningsprogram de har kommet inn på, er levert til kontaktlærer. Gruppeinndelingen settes opp på oppslagstavle i klasserommet. 

NB:
 Alle elever må ta med seg skrivesaker.
 Alle elever som skal på restaurant og matfag må ha med seg forkle og hodeplagg.
 Alle elever som skal på bygg og anleggsteknikk må ha på seg vernesko og arbeidstøy
+ ta med hammer. DERE MÅ SKAFFE VERNESKO SELV!
 Alle elever som skal på Teknikk og Industriell produksjon må ha på seg vernesko og arbeidstøy. DERE MÅ SKAFFE VERNESKO SELV!
 Alle elever som skal på musikk tar med seg hovedinstrument (hvis det går an).
 Alle elever på Idrettsfag må ha med seg treningstøy og sko.

  
Skulle det unntaksvis være elever som ikke kan klare å få lånt vernesko, må rådgiver/kontaktlærer få beskjed i god tid.         

      

Skal du på andre videregående skoler?


Dersom du skal på andre skoler enn Mandal VGS denne dagen - les skrivet nedenfor:

pdfInfo_til_elever_utenbys_VGO-dag1.pdf

 

Nedenfor er programmet for utenbys VGO-dag ved to av linjene:

pdfProgram_for_utenbys_vgs_2017.pdf

Utskrift