Skolehelsetjenesten ved LUS

Publisert i Nyhetsarkiv

 Helsesøster ved Lindesnes ungdomsskole er: 

Åse Marina Hestås

lus logo

Informasjon

Nytt tilbud til alle foreldre (mars 2017 - ) 

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

Kontortid

Kontortid ved skolen:

fra 1.mars 2018

Tirsdager: 09.00 - 15.00
Onsdager: 09.00 - 15.00
Torsdager(oddetallsuker): 09.00 - 15.00

Sted: Helsesøsterkontoret i Rødt bygg mellom barneskolen og ungdomsskolen. Skilt på døren!

Hvordan ta kontakt?

Helsesøster Åse Marina Hestås, mob: 94 78 10 35

 Du får kontakt ved:

-Drop in

-Avtale tid ved å ringe eller sende sms

-eller via lærer og sosiallærer

Lyst til å prate?

Det er du som avgjør hva du vil snakke med meg om!

Jeg har taushetsplikt!

Videreformidling til andre skjer etter samtykke fra elev/foresatte. Unntatt er opplysninger som utløser meldeplikten til barnevernet!

Noen av temaene som har blitt tatt opp:

 Helsesøster info tema

Hilsen helsesøster, Åse Marina

Nyttige lenker

Foreldrehverdag.no

 

 

 

 

 

Utskrift